پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری عدد گرانروی (که به عنوان عدد گرانروی کاهش یافته هم شناخته می‌شود) محلول‌های رقیق پلی استرهای گرمانرم (TPs) در حلال‌های خاص مشخص شده است. این استاندارد برای (پلی اتیلن ترفتالات) (PET)، پلی (بوتیلن ترفتالات) (PBT)، پلی‌سیکلوهگزینل ادی متیلن) (PCT) و (پلی اتیلن نفتالات) (PEN) و همچنین برای کوپلی استرها و پلی استرهای دیگر تعریف شده در استاندارد 1-7792 ISO که در یکی از حلال‌های مشخص شده تحت شرایط تعریف شده قابل حل می‌باشد، کاربرد دارد.
عدد گرانروی به وسیله روش اجرایی کلی مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱- ۱۳۲۴۹ سال ۱۳۹۰ با رعایت شرایط ویژه مشخص شده در این استاندارد ملی تعیین می‌شود. تعیین عدد گرانروی پلی استر گرمانرم، یک اندازه از جرم مولکولی نسبی پلیمر را می‌دهد.