پلاستیک ها - سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای شناسه گذاری سخت کننده‌ها و شتاب دهنده‌های رزین‌های اپوکسی است.
این روش شناسه گذاری اختصاص دادن گروهی از ارقام به هر محصول تجاری است، که "شناسه گذاری " نامیده می‌شود و اطلاعات ویژه‌ای از محصول مانند: بنیان شیمیایی، اصلاح کننده‌ها و حلال‌ها، گرانروی و افزودنی‌ها را با استفاده از شکل عددی ارائه می‌دهد.
یادآوری ۱ - بنابراین تمام محصولات دارای خواص مشابه که در نتیجه کاربرد مشابهی نیز دارند، شناسه گذاری یکسان دارند و چنانچه تولید کنندگان این شناسه را در برگه اطلاعات فنی خود درج کننده به کاربرها در انتخاب کمک می‌کنند.