پلاستیک ها- ورق پلی اتیلن (پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد و پلی اتیلن با چگالی زیاد)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و روش‌های آزمون ورق‌های مسطح تهیه شده به روش قالب گیری فشاری از پلی اتیلن (پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد و پلی اتیلن با چگالی زیاد)، بدون مواد پرکننده یا تقویت کننده می باشد. این استاندارد، فقط برای ورق هایی با ضخامت از ۱۰mm تا mm ۲۰۰ کاربرد دارد.