پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری استرهای موجود در پلی یورتان‌های گرمانرم TPU استری و اتری به منظور کنترل کیفیت، بدون نیاز به ابزار پیچیده و جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن آزمون‌های دراز مدت میکروبی برای مواد TPU است. این استاندارد برای تشخیص انواع متداول TPU و فرمول‌های دارای TPU کاربرد دارد.
این استاندارد برای تمام پلی یورتان های خطی بر پایه ۴ و ۴- دی فنیل متان دی ایزوسیانات (MDI) کاربرد دارد و می‌تواند زمان آزمون‌های دراز مدت مربوط به مقاومت میکروبی و هیدرولیز را به حداقل برساند.