پلاستیک ها-تعیین شاخص زردی و تغییر در شاخص زردی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی دستگاهی برای اندازه گیری شاخص زردی و تغییر در شاخص زردی است.
- این استاندارد برای پلاستیک‌های شفاف، نیمه شفاف یا مات کاربرد دارد.
- این استاندارد برای پلاستیک‌های فلوئورسنت کاربرد ندارد.
یادآوری ۱- شکل آزمونه‌ها می‌تواند به صورت پلاک یا صفحات قالب گیری شده، فیلم، ورقه، پودر و قرص باشد. آزمونه‌های به شکل پلاک، فیلم، صفحه و ورقه می‌توانند سطح صاف، مات یا طرح دار داشته باشند.
یادآوری ۲- تغییر در شاخص زردی اغلب برای ارزیابی اثرات محیطی مثل گرما، قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش و غیره روی پایداری رنگ استفاده می شود.