پلاستیک ها-سلولز استات -اندازه گیری ذرات نامحلول -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری تعداد ذرات قابل مشاهده (شامل انواع آلودگی و غبار سیاه) در سلولز استات است که در مخلوط دی متیل فتالات، دی کلرو متان و متانول نامحلول بوده و اندازه ذرات ۰٫۱۵ میلی متر یا بزرگتر دارند.
این استاندارد برای سلولز استانی کاربرد دارد که در آن بیش از ۵۰ درصد گروه های هیدروکسیل، استیله شده است و فاقد هر افزودنی تأثیرگذار روی نتایج می‌باشد.