پلاستیک ها-اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد مادگی‌های ساده( استوانه ای و مخروطی) در اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت(PVC - U )، پلی وینیل کلراید کلر دار شده (PVC- C ) یا آکریلونیتریل بوتادی ان استیرن (ABS) است که با استفاده از چسب به لوله‌هایی با کاربرد تحت فشار متصل می‌شوند، جهت ایجاد اتصال، نیازی به مهار کننده مکانیکی نیست.
یادآوری- لازم است اطلاعاتی در مورد انتخاب نوع مناسبی از چسب (با توجه به نوع کاربرد استوانه ای یا مخروطی اتصال مادگی برای نصب ویژه) از تولید کننده اتصالات درخواست گردد.