پلاستیک ها-روش های تهیه نمونه برای آزمون تجزیه پذیری زیستی مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌هایی برای تهیه نمونه‌های آزمون مورد استفاده در تعیین حد نهایی تجزیه پذیری هوازی و بی هوازی مواد پلاستیکی در محیط‌های آبی، خاک، کمپوست کنترل شده یا الجن هضم شده بی هوازی است. روش‌های مطرح شده به منظور تهیه نمونه‌های آزمون با اندازه یکسان ارایه شده اند که نتیجه آن بهبود تجدیدپذیری نتایج آزمون در حین تعیین حد تجزیه پذیری زیستی محصول می‌باشد.
این روش‌ها برای مواد زیر کاربرد دارد.
- پلیمرهای طبیعی و ایا مصنوعی، کوپلیمرها یا مخلوط آن‌ها
- مواد پلاستیکی حاوی افزودنی‌ها مانند رنگ‌ها با نرم کننده‌ها
- مواد کامپوزیت پلاستیکی حاوی پرکننده‌های آلی یا معدنی
- محصولات ساخته شده از موادی که در بالا به آن اشاره شده است.