پلاستیک ها-ورق های پلی کربنات تخت -انواع ،ابعاد و مشخصات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ورق های تخت تک جداره پلی کربنات (PC) رانش گری برای کاربردهای عمومی است.
این استاندارد مخصوصا برای ورق های ساخته شده از پلی (p' , p- ایزو پروپیلیدن - دی فنیل کربنات) کاربرد دارد. این ورق‌ها ممکن است رنگی یا بدون رنگ باشند و ممکن است شفاف، نیمه شفاف با کدر باشند. ورق‌ها ممکن است دارای لایه محافظ هوازدگی روی یک سطح یا هر دو سطح باشند.
این استاندارد فقط برای ورق‌های با ضخامت مساوی با بزرگتر از mm ۱/۵ کاربرد دارد.
یادآوری - تنوع و ترکیب لایه محافظ در این استاندارد بیان نمی‌شود.