پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل تحت بار خمشی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین دمای تغییر شکل خمشی تحت بار پلاستیک‌های چند لایه گرماسخت و تقویت شده با الیاف بلند، با طول الياف بیش از ۷/۵mm است. تنش خمشی مورد استفاده، بر خلاف استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۴۵ : سال ۱۳۹۰ ثابت نمی باشد اما کسری (۱۰۰۰ /۱) از مدول خمشی ابتدایی مواد تحت آزمون (در دمای محیط) است. در نتیجه این روش برای مواد با یک گستره وسیع مدول خمشی کاربرد خواهد داشت.
برای اطلاعات بیشتر به بند یک استاندارد ملی ایران شماره ۱-۶۸۴۵ : سال ۱۳۹۰ رجوع شود.