پلاستيك­ ها ـ مواد گرمانرم ـ تعيين دماي نرمي ويكات (VST)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه چهار روش برای تعیین دمای نرمی ویکات مواد گرمانرم است :
- روش A50 با اعمال نیروی ۱۰ نیوتن و نرخ گرمادهی ۵۰ درجه کلوین بر ساعت
- روش B50 با اعمال نیروی ۵۰ نیوتن و نرخ گرمادهی ۵۰ درجه کلوین بر ساعت
- روش A120 با اعمال نیروی ۱۰ نیوتن و نرخ گرمادهی ۱۲۰ درجه کلوین بر ساعت
- روش B120 با اعمال نیروی ۵۰ نیوتن و نرخ گرمادهی ۱۲۰ درجه کلوین بر ساعت
این استاندارد صرفا برای مواد گرمانرم قابل استفاده بوده و دمایی را اندازه گیری می‌کند که در آن دماء، گرمانرم‌ها به سرعت شروع به نرم شدن می‌کنند.