پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین جمع شدگی حجم کل

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری جمع شدگی حجم كل رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوكسی است.