پلاستیک ها-رزین های پلی استر سیر نشده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری واکنش پذیری رزین‌های پلی استر سیرنشده است. این روش با بیشینه دمای حاصل از قرار گرفتن یک محلول از رزین پلی استر سیرنشده و کاتالیزور در حمام آبی با دمای°80C تعیین می‌شود. زمان لازم برای افزایش دمای محلول از°65C تا این بیشینه دما و نیز چنانچه بیشینه دما بیش تر از °90C باشد، زمان لازم برای این که دما از °65C تا °90C بالا رود، اندازه گیری می‌شود. این مشخصه‌ها نشانه‌ای از رفتار مرحله ای رزین‌های پلی استر سیرنشده در حین فراوری است و برای مقایسه رزین‌هایی با نوع مشابه می‌تواند استفاده شود. نتایج آزمون به شرایطی که آزمون انجام می‌شود بستگی زیادی دارد، این شرایط با جزئیات توضیح داده می‌شوند.
یاد آوری ۱- اگر در این روش آزمون از کاتالیزور بنزوئیل پراکسید صنعتی استفاده شود، نتایج باید با نتایج به دست آمده برای رزین‌های مشابهی که از بنزوئیل پراکسید خالص به دست آمده اند قابل مقایسه باشد.
یادآوری ۲- با توافق طرفین ذينفع، شرایط خاص آزمون می‌تواند اصلاح شود مانند دمای آزمون (دمای حمام با کنترل کننده ترموستات) و مقدار و نوع سیستم کاتالیزور ( مخلوط کاتالیزورها، ترکیبی از کاتالیزورها و شتاب دهنده‌ها).