ساخت یک مجتمع پتروشیمی اروپا در بلژیک تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۰

شرکت بوریالیس در راستای تقویت تعهد خود به صنعت پلی الفین اروپا، از ساخت یک مجتمع هیدروژن زدایی پروپان جدید در مقیاس جهانی در بلژیک خبر داد.

سرمایه گذاری لیوندل باسل در چین تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۶

شرکت لیوندل باسل به دنبال مشارکت در یک سرمایه گذاری مشترک (JV) به ارزش دو میلیارد و 500 میلیون دلار برای ساخت یک مجموعه پتروشیمی در چین است.

100میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان سال 1400 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۴

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر اینکه ما دو جهش را برای صنعت پتروشیمی برنامه ریزی کرده ایم افزود: در جهش دوم با اجرای 27 طرح پتروشیمی به حدود یکصد میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان سال 1400 دست خواهیم یافت.

    
 • 1   
 • 2
 •   
 • 3
 •   
 • 4
 •   
 • 5
 •   
 • 6
 •   
 • 7
 •   
 • 8
 •   
 • 9
 •   
 • 10
 •   
 • 11
 •   ...