فرهاد فزونی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید از سمت اقتصاد متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و سایر ذخایر زیرزمینی به سمت ایجاد صنایع پایین دستی حرکت کرد گفت:تردیدی نیست که بهترین مسیر توسعه صنایع پایین دستی منابع زیرزمینی که در راس آنها نفت و گاز قرار دارد، صنعت پتروشیمی است که در سرمایه گذاری مربوطه دوره گذار از اتکای به منابع قرار می گیرد و با ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، می تواند در اقتصاد متکی بر نوآوری نقش مهمی را ایفا کند. فزونی افزود: امروز پتروشیمی به محور صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده و با این وجود حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر و حضور پررنگ بخش خصوصی یک ضرورت است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: در عرصه تولید مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش افزوده بالامی توان با توسعه نظام‌مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارک‌های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان با رویکرد نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغل های پایدار را رقم زد و از سوی دیگر با مدیریت روزآمد و بهره ور کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را رقم زد و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان محصولات پایین دستی پتروشیمی در جهان تبدیل شد. فزونی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: دولت باید ریل گذاری خود را در بخش صنایع پایه به سمت صنایع پایین دست هدایت کند و امتیازهایی را که تاکنون بیشتر متوجه واحدهای پایه پتروشیمی کرده بود، به سرمایه گذاران پایین دستی اختصاص دهد. وی ادامه داد: اگر بتوانیم با برنامه ریزی‌های منسجم صنایع پایین دستی پتروشیمی را توسعه دهیم، صادرات محصولات پایه و پایین دستی پتروشیمی از کشور در افق چشم انداز می تواند معادل نفت خام باشد و اتکا به نفت خام کاهش یابد.