آتش سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مهار شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

آتش سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مهار شد

آتش سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مهار شد

محمدرضا حاجی پور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: آتش سوزی حدود ساعت 14:00 اتفاق افتاد که ماموران آتشنشانی شرکت بهره برداری نفت وگاز، و شهرداری مسجدسلیمان به محل اعزام و آن را در ساعت 14:45 دقیقه مهار کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه کارگران در محل کار بودند هیچگونه تلفاتی به دنبال نداشت.
رییس روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان ادامه داد: دلیل این آتش سوزی اتصال برق بوده است.