زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از نفت خام

نفت مایعی است که عمدتاً از دو عنصر آلی هیدروژن و کربن تشکیل شده و دارای مقادیر کم‌تری از عناصر سنگین مانند نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می‌باشد و به‌صورت طبیعی در زیرزمین و بصورت استثنایی در روی زمین یافت می‌شود.
نفت خام به انگلیسی Crude Oil و به روسی Naphta نامیده می‌شود که درحالت طبیعی به صورت مایع بوده و رنگ آن قهوه‌ای زرد مایل به سیاه است و دربرابر نور انعکاسی، رنگ سبز بخصوصی از خود نشان می‌دهد.
 

گروه های تشکیل دهنده نفت خام

هیدروکربن ها (Hydrocarbons): هیدروکربن ها همانطور که از نامشان مشخص است، شامل گروه‌هایی هستند که ترکیبات مولکولی آن‌ها فقط از هیدروژن و کربن تشکیل شده است. انواع هیدروکربن‌ها عبارتند از:
هیدروکربن‌‌های پارافینی (پارافین‌ها)
هیدروکربن‌های نفتنی (سیکلو پارافین‌ها یا نفتنیک‌ها)
هیدروکربن‌های آروماتیک (بنزنوئیدها)
غیرهیدروکربن‌ها (Heterocompounds): این گروه شامل ترکیباتی غیر از هیدروژن و کربن می‌باشند و عناصری از قبیل اکسیژن، نیتروژن، گوگرد، اتم‌های فلزی همراه با هر کدام از این‌ها و یا ترکیب با همه این‌ها نظیر Ni، V می‌باشد.
برای نشان دادن میزان سبکی و سنگینی نفت خام، به‌طورمعمول از شاخص (API) استفاده می‌شود. این شاخص از حاصل تقسیم عدد 14.5 بر وزن مخصوص نفت خام در درجه حرارت 60 درجه فارنهایت، منهای عدد 131.5 به دست می‌آید. نفت خام‌های با API بالاتر از 30 را سبک و 20 تا 30 را متوسط و پایین‌تر از 20 را نفت خام سنگین می‌گویند. نفت خام‌هایی با API بیشتر از 44 مانند نفت خام «اکوفیسک» نیز وجود دارد که آن‌ها را بسیار سبک می‌گویند.


زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از گاز طبیعی

مطالب مرتبط

صنایع پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز، بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد.
زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از گاز طبیعی

صنایع پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز، بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد.

مواد پلیمری دسته‌ای ازمواد شامل پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها، چسب‌ها، رنگ‌ها، فوم‌ها، رزین‌ها و بسیاری دیگر از موادی که در زندگی روزمره کاربرد دارند، می‌باشد.
مواد پلیمری چیست؟

مواد پلیمری دسته‌ای ازمواد شامل پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها، چسب‌ها، رنگ‌ها، فوم‌ها، رزین‌ها و بسیاری دیگر از موادی که در زندگی روزمره کاربرد دارند، می‌باشد.

پلی اتیلن (Polyethylene - PE) خانواده‌ای از گرمانرم‌ها است که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن (C2H4) بدست می‌آید.
پلی اتیلن (Polyethylene - PE) چیست؟

پلی اتیلن (Polyethylene - PE) خانواده‌ای از گرمانرم‌ها است که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن (C2H4) بدست می‌آید.