پلی متیل متاکریلات (PMMA)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی متیل متاکریلات CM 207 - - 0

پلي متيل متاكريلات CM-207 يك پلي متيل متاكريلات شفاف ويسكوزيته متوسط مقاوم به حرارت مي باشد.

پلی متیل متاکریلات CM 211 - - 0

پلي متيل متاكريلات CM-211 يك پلي متيل متاكريلات شفاف مقاوم به حرارت مي باشد.

پلی متیل متاکریلات IH830 LG - 0

پلی متیل متاکریلات CM 205 - تزریقی 0

پلي متيل متاكريلات CM-205 يك پلي متيل متاكريلات شفاف گريد تزريقي مقاوم به حرارت مي باشد.