پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی بوتیلن ترفتالات 5020 - تزریقی 0

پلي بوتيلن ترفتالات 5020 يك پلي بوتيلن ترفتالات با سفتي و فرايندپذيري و مقاومت شيميايي خوب است.

پلی بوتیلن ترفتالات PB70 - تزریقی 0

پلي بوتيلن ترفتالات PB70 يك پلي بوتيلن ترفتالات با سفتي و فرايندپذيري و مقاومت شيميايي خوب است.

پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X تایوان تزریقی 0

پلي بوتيلن ترفتالات 1100211X يك پلي بوتيلن ترفتالات با سفتي و فرايندپذيري و مقاومت شيميايي خوب است.