پلی استایرن مقاوم 724


پلی استایرن 724، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

  • پلی استایرن مقاوم 724


مطالب مرتبط

HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد.
پلی استایرن مقاوم 7240

HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم می باشد.

پلی استایرن مقاوم 425
پلی استایرن مقاوم 425

پلی استایرن مقاوم 425

پلی استایرن مقاوم 850
پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن مقاوم 850

پلی استایرن مقاوم 9450
پلی استایرن مقاوم 9450

پلی استایرن مقاوم 9450