پلیمرهای ویژه


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


پلیمرهای ویژه با خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و الکتریکی فوق العاده مانند PPO، PPS و ...  برای کاربردهای خاص توسط شرکت آیتک پلیمر عرضه می گردند. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی ما تماس حاصل فرمایید.


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط