پلی پروپیلن کوپلیمر RP345

پلی پروپیلن RP345، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد

نمودار قیمت پلی پروپیلن کوپلیمر RP345

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن کوپلیمر RP345

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R

پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R

پلی پروپیلن کوپلیمر J550S

پلی پروپیلن کوپلیمر J550S

J550S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.

پلی پروپیلن کوپلیمر J580S

پلی پروپیلن کوپلیمر J580S

J580S یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است.